خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/06/10 13:05
شناسه خبر : 39130

شعار مردم فرانسه: «گران‎تر بخر ولی خارجی نخر»

اقتصاد فرانسه به ویژه پس از جنگ جهانی دوم با اتخاذ ۵ راهبرد اصلی در حمایت از تولید داخلی و ضد جهانی شدن، امروز به سومین قدرت اقتصادی اروپا تبدیل شده تا جایی که امروز این کشور بدون نفت به غول نفتی جهان مبدل شد. خبر فوری  حمایت از تولید داخل، راهگشای بهبود فضای کسب […] ...