خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/07/11 14:08
شناسه خبر : 49976

مدیرعامل جدید هواپیمایی آسمان منصوب شد