اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقص |پایگاه خبری بیلان 24

تاریخ خبر: // کد خبر: 87614 // // //

اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقصاشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقص

اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقص

جهت مشاهده خبر در مرجع لطفا اینجا کلیک کنید. تاریخ خبر: کد خبر:87614

پربازدید