اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقص |پایگاه خبری بیلان 24

تاریخ خبر: // کد خبر: 87532 // //

اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقصاشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقص


اشتغال۲.۴میلیون نفرکمتراز۴۴ساعت درهفته/رشدجمعیت دارای اشتغال ناقص

جهت مشاهده خبر در مرجع لطفا اینجا کلیک کنید. تاریخ خبر: کد خبر:87532

پربازدید