دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون تومان است |پایگاه خبری بیلان 24

تاریخ خبر: // کد خبر: 91305 // //

دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون تومان استدریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون تومان است


دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از ۳میلیون تومان است

جهت مشاهده خبر در مرجع لطفا اینجا کلیک کنید. تاریخ خبر: کد خبر:91305

پربازدید