امروز جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  • مدیرعامل سازمان مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور گفت: مسیر فعلی مناطق آزاد مسیر درستی است، ایرادهایی که قبلا به مناطق آزاد می گرفتند در مناطق آزاد جدید رفع شده و با تعامل خوب با مجلس امیدواریم این مناطق جدید رأی بیاورند. شعارسال: مدیرعامل سازمان مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور گفت: مسیر فعلی مناطق […] ...
  • مدیرعامل سازمان مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور گفت: مسیر فعلی مناطق آزاد مسیر درستی است، ایرادهایی که قبلا به مناطق آزاد می گرفتند در مناطق آزاد جدید رفع شده و با تعامل خوب با مجلس امیدواریم این مناطق جدید رأی بیاورند. شعارسال: مدیرعامل سازمان مناطق آزاد و مشاور رئیس جمهور گفت: مسیر فعلی مناطق […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد شعار سال . . . .