امروز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
 • محمد اسماعیل نیا گفت: ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠـﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ارزی ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻏﯿـﺮ ﻧﻔﺘـﯽ اﺳﺖ ؛ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدراتﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد . شعارسال: محمد اسماعیل نیا عضو سابق کمیسون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات […] ...
 • محمد اسماعیل نیا گفت: ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎء ﺑﺮای رﺷﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠـﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ درآﻣـﺪ ارزی ﺻـﺎدرات ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻏﯿـﺮ ﻧﻔﺘـﯽ اﺳﺖ ؛ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﺎدراتﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﻣﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب می ﺷﻮد . شعارسال: محمد اسماعیل نیا عضو سابق کمیسون کشاورزی مجلس اظهار داشت: در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات […]
 • استفاده از کالاهای ایرانی در نهادهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی شعار سال: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش تسهیلات برای کارفرمایان تولید کالای داخلی ، استفاده از کالاهای ایرانی در نهادهای زیرمجموعه این سازمان و طرح بخشودگی جرایم برای کارفرمایان از برنامه های این سازمان برای حمایت از تولید کنندگان ایرانی است. شعار سال، […] ...
 • استفاده از کالاهای ایرانی در نهادهای زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی شعار سال: مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: افزایش تسهیلات برای کارفرمایان تولید کالای داخلی ، استفاده از کالاهای ایرانی در نهادهای زیرمجموعه این سازمان و طرح بخشودگی جرایم برای کارفرمایان از برنامه های این سازمان برای حمایت از تولید کنندگان ایرانی است. شعار سال، […]
 • بحران ایجاد شده در بازار ارز و اغماض دولت از وضعیت پدید آمده، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. پیش‌بینی افزایش قیمت ارز تا سقف ۶۸۰۰ تومان که به‌صورت غیررسمی و گاهی رسمی از زبان برخی دولتمردان عنوان می‌شود، دلیل موجهی بر عدم تمایل آنها به کنترل نرخ ارز است. شعارسال: […] ...
 • بحران ایجاد شده در بازار ارز و اغماض دولت از وضعیت پدید آمده، زنگ خطری را برای اقتصاد کشور به صدا درآورده است. پیش‌بینی افزایش قیمت ارز تا سقف ۶۸۰۰ تومان که به‌صورت غیررسمی و گاهی رسمی از زبان برخی دولتمردان عنوان می‌شود، دلیل موجهی بر عدم تمایل آنها به کنترل نرخ ارز است. شعارسال: […]
 • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر داد. شعارسال: محمدرضا پورابراهیمی در برنامه صبحگاهی رادیو جوان گفت: این لایحه ۳۰ محور اصلی دارد که با مشورت سه اتاق بخش خصوصی تعریف شده است و قول می‌دهیم یکی از اقدامات مهم سال ۱۳۹۷ اصلاح مالیات ارزش افزوده […] ...
 • رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از ارائه لایحه اصلاح مالیات ارزش افزوده تا یک ماه دیگر خبر داد. شعارسال: محمدرضا پورابراهیمی در برنامه صبحگاهی رادیو جوان گفت: این لایحه ۳۰ محور اصلی دارد که با مشورت سه اتاق بخش خصوصی تعریف شده است و قول می‌دهیم یکی از اقدامات مهم سال ۱۳۹۷ اصلاح مالیات ارزش افزوده […]
 • تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اگر حمایت از صنعت داخلی بی‌دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد، به رانت‌جویی غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می‌انجامد.» شعارسال: «حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟» برای این پرسش سال‌هاست راهکارهای گوناگونی مطرح شده، اما کارشناسان معتقدند که دستگاه‌ها و نهادها همواره در مواجهه با آن، به […] ...
 • تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اگر حمایت از صنعت داخلی بی‌دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد، به رانت‌جویی غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می‌انجامد.» شعارسال: «حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟» برای این پرسش سال‌هاست راهکارهای گوناگونی مطرح شده، اما کارشناسان معتقدند که دستگاه‌ها و نهادها همواره در مواجهه با آن، به […]
 • تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اگر حمایت از صنعت داخلی بی‌دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد، به رانت‌جویی غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می‌انجامد.» شعارسال: «حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟» برای این پرسش سال‌هاست راهکارهای گوناگونی مطرح شده، اما کارشناسان معتقدند که دستگاه‌ها و نهادها همواره در مواجهه با آن، به […] ...
 • تحلیلگران اقتصادی معتقدند «اگر حمایت از صنعت داخلی بی‌دریغ، دائمی و بلاتبعیض باشد، به رانت‌جویی غیرمولد و اختلال در نظام قیمت می‌انجامد.» شعارسال: «حمایت از کالای ایرانی به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟» برای این پرسش سال‌هاست راهکارهای گوناگونی مطرح شده، اما کارشناسان معتقدند که دستگاه‌ها و نهادها همواره در مواجهه با آن، به […]
 • یک اقتصاددان با بیان اینکه برای حمایت از کالای ایرانی باید نرخ تورم به صورت پایدار کنترل شود، بسترسازی دیگر را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که به جای رقابت در جذب سپرده در حوزه اعطای تسهیلات رقابت کنند. شعار سال: کامران ندری درخصوص الزامات حمایت از کالای ایرانی اظهارداشت: […] ...
 • یک اقتصاددان با بیان اینکه برای حمایت از کالای ایرانی باید نرخ تورم به صورت پایدار کنترل شود، بسترسازی دیگر را اصلاح نظام بانکی دانست و گفت: بانک‌ها باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که به جای رقابت در جذب سپرده در حوزه اعطای تسهیلات رقابت کنند. شعار سال: کامران ندری درخصوص الزامات حمایت از کالای ایرانی اظهارداشت: […]
 • حمایت از کالای داخلی، موجب رونق اشتغال و دلگرمی کارگر ایرانی است . شعار سال: خرید کالای ایرانی در حقیقت حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و با این اقدام مهم می توان از ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت خارجی به داخل کشور جلوگیری کرد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته […] ...
 • حمایت از کالای داخلی، موجب رونق اشتغال و دلگرمی کارگر ایرانی است . شعار سال: خرید کالای ایرانی در حقیقت حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و با این اقدام مهم می توان از ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت خارجی به داخل کشور جلوگیری کرد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته […]
 • حمایت از کالای داخلی، موجب رونق اشتغال و دلگرمی کارگر ایرانی است . شعار سال: خرید کالای ایرانی در حقیقت حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و با این اقدام مهم می توان از ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت خارجی به داخل کشور جلوگیری کرد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته […] ...
 • حمایت از کالای داخلی، موجب رونق اشتغال و دلگرمی کارگر ایرانی است . شعار سال: خرید کالای ایرانی در حقیقت حمایت از کار و سرمایه ایرانی است و با این اقدام مهم می توان از ورود کالاهای قاچاق و بی کیفیت خارجی به داخل کشور جلوگیری کرد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته […]
 • «حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ دستگاه‌های دولتی همراه با مجلس و نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند. شعار سال: یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است. گروه […] ...
 • «حمایت از کالای ایرانی» به‌عنوان شعار سال ۱۳۹۷ چگونه تحقق می‌یابد؟ دستگاه‌های دولتی همراه با مجلس و نهاد‌های عمومی دیگر معمولا در مواجهه با شعارهای سال به دو شیوه کلیشه‌ای و ناکارآمد متوسل می‌شوند. شعار سال: یک شیوه مرسوم، مصاحبه و همایش و نصب بنر و انواع تبلیغات همراه با صدور دستورات اداری است. گروه […]
 • شعارسال: فرود عسگری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی و توجه ایشان به سامانه های الکترونیکی گمرک ،سال ۹۷ را سالی حساس برای گمرکات خواند و برنامه‌های گمرک را برای سال ۱۳۹۷ تشریح کرد . فرود عسگری ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی گمرکات کشور خطاب به کارکنان گمرک […] ...
 • شعارسال: فرود عسگری با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از کالای ایرانی و توجه ایشان به سامانه های الکترونیکی گمرک ،سال ۹۷ را سالی حساس برای گمرکات خواند و برنامه‌های گمرک را برای سال ۱۳۹۷ تشریح کرد . فرود عسگری ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی گمرکات کشور خطاب به کارکنان گمرک […]
 • شعارسال: رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته با انتخاب نام هایی با موضوعات اقتصادی سعی دارند همگان را نسبت به وجود خطری بزرگ به نام «وابستگی اقتصادی به بیگانگان» آگاه کنند اما عملکرد مسئولان و کارنامه ضعیف آنان در تحقق اقتصاد مقاومتی نشان از بی تفاوتی متولیان امر به یکی از مهمترین دغدغه های رهبریست […] ...
 • شعارسال: رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته با انتخاب نام هایی با موضوعات اقتصادی سعی دارند همگان را نسبت به وجود خطری بزرگ به نام «وابستگی اقتصادی به بیگانگان» آگاه کنند اما عملکرد مسئولان و کارنامه ضعیف آنان در تحقق اقتصاد مقاومتی نشان از بی تفاوتی متولیان امر به یکی از مهمترین دغدغه های رهبریست […]
 • طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶۳ درصد لوازم آرایشی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می‌شود. شعارسال: «کشف ۹۰ هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در ایلام»،« کشف ۵۸۰ میلیون تومان دارو و لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی»،«کشف ۱۴۰۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بجنورد»… این خبرها و […] ...
 • طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۶۳ درصد لوازم آرایشی موجود در بازار به شیوه قاچاق تامین می‌شود. شعارسال: «کشف ۹۰ هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در ایلام»،« کشف ۵۸۰ میلیون تومان دارو و لوازم آرایشی قاچاق در خراسان رضوی»،«کشف ۱۴۰۰۰ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در بجنورد»… این خبرها و […]
 • شعار سال: موضوع حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار برگزیده شده برای سال ۹۷ از مولفه های بسیار مهم و تعیین کننده در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می رود. به واقع، با تحقق واقعی این شعار، توفیقات بسیاری در سِپِهر اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل خواهد شد که حل معضل بیکاری، تقویت و […] ...
 • شعار سال: موضوع حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار برگزیده شده برای سال ۹۷ از مولفه های بسیار مهم و تعیین کننده در شکوفایی اقتصادی کشور به شمار می رود. به واقع، با تحقق واقعی این شعار، توفیقات بسیاری در سِپِهر اقتصادی و اجتماعی کشور حاصل خواهد شد که حل معضل بیکاری، تقویت و […]
بانک پاارگاد