امروز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
  • حجتالاسلام سیدناصرموسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار بانک، بیمه و ارز گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به سلیقهای عمل کردن مدیران در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بهتر است آییننامهها و سامانههای الکترونیکی وجود داشته باشند که مانع از تصمیمگیری شخصی و سلیقه شود و اجرای امور مربوط به بازار با دقت و سرعت […] ...
  • حجتالاسلام سیدناصرموسوی لارگانی در گفتگو با خبرنگار بانک، بیمه و ارز گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به سلیقهای عمل کردن مدیران در شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: بهتر است آییننامهها و سامانههای الکترونیکی وجود داشته باشند که مانع از تصمیمگیری شخصی و سلیقه شود و اجرای امور مربوط به بازار با دقت و سرعت […]
  • خودتحریمی‌های داخلی مانند مشکل‌های تولید در بخش قوانین کار، مالیات و غیره باید رفع شود و هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهد شعارسال: معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید درخواست اساسی تولیدکنندگان این است که تامین ارز مورد نیاز تولید کشور در اولویت‌ نظام ارزی و بانکی کشور باشد و وزارتخانه‌های صنعت، […] ...
  • خودتحریمی‌های داخلی مانند مشکل‌های تولید در بخش قوانین کار، مالیات و غیره باید رفع شود و هزینه‌های سربار تولید را کاهش دهد شعارسال: معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق بازرگانی ایران می‌گوید درخواست اساسی تولیدکنندگان این است که تامین ارز مورد نیاز تولید کشور در اولویت‌ نظام ارزی و بانکی کشور باشد و وزارتخانه‌های صنعت، […]
  • خروج آمریکا از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرار داده است. هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه‌های گذشته را مدنظر قرار داد. فرض این نوشته، بدترین حالتی است که اقتصاد ایران احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد شد. […] ...
  • خروج آمریکا از برجام، ما و اقتصادمان را در موقعیتی جدید قرار داده است. هر موقعیت جدید، نیاز به تصمیم تازه دارد و برای تصمیم تازه باید تحقیق و مطالعه کرد یا تجربه‌های گذشته را مدنظر قرار داد. فرض این نوشته، بدترین حالتی است که اقتصاد ایران احتمالا در آینده با آن مواجه خواهد شد. […]
  • عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جلسات محرمانه بین دولت و مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس خبر داد و گفت: برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر ماه این لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل دولت شود. شعارسال: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای […] ...
  • عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از جلسات محرمانه بین دولت و مجلس برای تصویب لوایح چهارگانه در مجلس خبر داد و گفت: برخی آقایان تصمیم گرفتند تا تیر ماه این لوایح چهار قلو در مجلس مصوب و تحویل دولت شود. شعارسال: حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در مجلس شورای […]
  • ناظرین سیاسی نمی‌توانند مستقلاً ادراک اهالی بهارستان را از حساسیت و اهمیت ماجرا مورد ارزیابی قرار دهند. نمایندگان مجلس آیا برنامه‌های FATF را برای خودتحریمی گروه‌های مقاومت با تصویب TF تکمیل خواهند کرد؟ شعارسال: ماجرا از یک تعهد محرمانه شروع شد؛ تعهدی که خرداد ماه ۹۵ وزیر اقتصاد وقت برای اجرای دستورات  FATFامضا کرد. یک […] ...
  • ناظرین سیاسی نمی‌توانند مستقلاً ادراک اهالی بهارستان را از حساسیت و اهمیت ماجرا مورد ارزیابی قرار دهند. نمایندگان مجلس آیا برنامه‌های FATF را برای خودتحریمی گروه‌های مقاومت با تصویب TF تکمیل خواهند کرد؟ شعارسال: ماجرا از یک تعهد محرمانه شروع شد؛ تعهدی که خرداد ماه ۹۵ وزیر اقتصاد وقت برای اجرای دستورات  FATFامضا کرد. یک […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد شعار سال . . . .