امروز یکشنبه ۴ فروردین ۱۳۹۸
  • «محمدرضا محمدخانی» افزود: باید از افراد فاقد کارت سوخت مبلغ اضافی دریافت کرد؛ بهعنوان مثال به جای نرخ لیتری یک هزار تومان برای بنزین از وی سه هزار تومان برای هر لیتر دریافت شود تا بدین ترتیب استفاده از کارت سوخت همگانی شود. وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم افراد پرمصرف عوارض آلودگی پرداخت کنند؛ […] ...
  • «محمدرضا محمدخانی» افزود: باید از افراد فاقد کارت سوخت مبلغ اضافی دریافت کرد؛ بهعنوان مثال به جای نرخ لیتری یک هزار تومان برای بنزین از وی سه هزار تومان برای هر لیتر دریافت شود تا بدین ترتیب استفاده از کارت سوخت همگانی شود. وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنم افراد پرمصرف عوارض آلودگی پرداخت کنند؛ […]
  • شعارسال: کارتخوان‌های جدید سوخت از ١٥ تیرماه رونمایی می‌شود و خبرها می‌گوید که کارت سوخت برگشته است، اما این دقیقا چه معنایی دارد؟ آیا همه مجبورند از کارت سوخت استفاده کنند؟ آیا قرار است دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ آیا باز هم می‌شود از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کرد؟ آنهایی که کارت سوخت‌شان گم شده است […] ...
  • شعارسال: کارتخوان‌های جدید سوخت از ١٥ تیرماه رونمایی می‌شود و خبرها می‌گوید که کارت سوخت برگشته است، اما این دقیقا چه معنایی دارد؟ آیا همه مجبورند از کارت سوخت استفاده کنند؟ آیا قرار است دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ آیا باز هم می‌شود از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کرد؟ آنهایی که کارت سوخت‌شان گم شده است […]
  • مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد شعارسال: سید محمدرضا موسوی خواه گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های قدیمی است […] ...
  • مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد شعارسال: سید محمدرضا موسوی خواه گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های قدیمی است […]
  • رئیس انجمن صنفی جایگاه‌‌های اختصاصی، ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاخیر برای انتقال وجه این صنف از سوی بانک مرکزی را رد کرد و افزود: در ابتدا انتقال با تاخیر دو ساعت بود و با تداوم آن به چهار ساعت نیز رسیده اما فراتر از این نبوده است. شعار سال: ناصر رئیسی‌فردرئیس انجمن صنفی جایگاه‌های سوخت […] ...
  • رئیس انجمن صنفی جایگاه‌‌های اختصاصی، ۱۰ تا ۱۲ ساعت تاخیر برای انتقال وجه این صنف از سوی بانک مرکزی را رد کرد و افزود: در ابتدا انتقال با تاخیر دو ساعت بود و با تداوم آن به چهار ساعت نیز رسیده اما فراتر از این نبوده است. شعار سال: ناصر رئیسی‌فردرئیس انجمن صنفی جایگاه‌های سوخت […]

آخرین اخبار
پربازدیدترین ها
بانک پاسارگاد شعار سال . . . .